QUẠT THÔNG GIÓ
quat-thong-gio-1
6,300,000₫/ Quạt hút âm trần panasonic FV-38CH8
quat-thong-gio-2
1,540,000₫/ Quạt hút âm trần Panasonic FV-17CU7
quat-thong-gio-3
1.925,000₫/ Quạt hút âm trần Panasonic FV-24CU7

quat-thong-gio-4
1.980,000₫/ Quạt hút âm trần Panasonic FV-24CD7
quat-thong-gio-5
2,080,000₫/ Quạt hút âm trần Panasonic FV-24CH7
quat-dung-6
3,500,000₫/ Quạt hút âm trần panasonic FV-24JR2quat-thong-gio-7
3,050,000₫/ Quạt hút âm trần panasonic FV-24JA2
quat-thong-gio-8
3,190,000₫/ Quạt hút âm trần panasonic FV-27CH9
quat-thong-gio-9
4,200,000₫/ Quạt hút âm trần panasonic FV-32CD9
quat-thong-gio-10
4,600,000₫/ Quạt hút âm trần panasonic FV-32CH9
quat-thong-gio-11
5,800,000₫/ Quạt hút âm trần panasonic FV-38CD8
quat-thong-gio-12
580,000₫/ Quạt thông gió hút trần Panasonic FV-20CUT1
quat-thong-gio-13
1,036,000₫/ Quạt hút gắn tường nhà bếp Panasonic FV-25AUF1
quat-thong-gio-14
2,320,000₫/ Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-40KUT
quat-thong-gio-15
1,390,000₫/ Quạt hút dành riêng cho phòng tắm FV-10BAT1
quat-thong-gio-16
640,000₫/ Quạt thông gió nhà tắm Panasonic FV-15EGS1
quat-thong-gio-17
530,000₫/ Quạt hút gắn tường nhà tắm Panasonic FV-10EGS1
quat-thong-gio-18
690,000₫/ Quạt hút gắn tường Pana sonic FV-20AL9
quat-thong-gio-19
1,100,000₫/ Quạt hút gắn tường Panasonic FV-20RL7
quat-thong-gio-24
550,000₫/ Quạt hút gắn tường Panasonic FV-20AU9
quat-thong-gio-27
4,200,000₫/ Máy sưởi phòng tắm chức năng thông gió FV-27BV1
quat-thong-gio-28
2,065,000₫/ Quạt hút CABINET độ ồn thấp FV-12NS3

 


 

SẢN PHẨM

ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG PANASONIC
Công ty cổ phần Human TD
Địa chỉ: số 41 Tương Mai, Hà Nội
Tel: 04.66808695 - 0166.7910479 - 0902.205.979
Email: panasonichn1@gmail.com
Copyright 2009 by http://panasonichn.com