QUẠT ĐỨNG
quat-dung-1
1,780,000₫/ Quạt đứng Panasonic F307KHB
quat-dung-2
2,580,000₫/ Quạt đứng Panasonic F409KBE
quat-dung-5
2,580,000₫/ Quạt đứng Panasonic F409KB
quat-dung-6
1,780,000₫/ Quạt đứng Panasonic 307KHS
quat-dung-7
2,600,000₫/ Quạt đứng Panasonic F-308NHP
quat-dung-8
2,600,000₫/ Quạt đứng Panasonic F-308NHB
quat-dung-9
2,100,000₫/ Quạt đứng Panasonic F407WGO
quat-dung-10
2,580,000₫/ Quạt đứng Panasonic F409KMR
quat-dung-10
930,000₫/ Quạt bàn Panasonic F400CB
quat-dung-10
930,000₫/ Quạt bàn panasonic F400CI

 


 

SẢN PHẨM

ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG PANASONIC
Công ty cổ phần Human TD
Địa chỉ: số 41 Tương Mai, Hà Nội
Tel: 04.66808695 - 0166.7910479 - 0902.205.979
Email: panasonichn1@gmail.com
Copyright 2009 by http://panasonichn.com