QUẠT TREO TƯỜNG - XEM TOÀN BỘ
quat-tuong-1
1,440,000₫/ Quạt Treo Tường F409UGO
quat-tuong-2
2,030,000₫/ Quạt treo trần Panasonic F409QGO
quat-tuong-3
1,790,000₫/ Quạt treo tường Panasonic F409MG
QUẠT TRẦN - XEM TOÀN BỘ
quat-tran-1
1,000,000₫/ Quạt trần 3 cánh Panasonic F-60MZ2
quat-tran-2
2,180,000₫/ Quạt trần 4 cánh điều khiển Panasonic F-56MZG-GO
quat-tran-3
2,180,000₫/ Quạt trần Panasonic 4cánh F-56MPG-S
QUẠT ĐỨNG - XEM TOÀN BỘ
quat-dung-1
1,780,000₫/ Quạt đứng Panasonic F307KHB
quat-dung-2
2,580,000₫/ Quạt đứng Panasonic F409KBE
quat-dung-3
930,000₫/ Quạt bàn Panasonic F400CB
QUẠT THÔNG GIÓ - XEM TOÀN BỘ
quat-thong-gio-1
6,300,000₫/ Quạt hút âm trần panasonic FV-38CH8
quat-thong-gio-2
1,540,000₫/ Quạt hút âm trần Panasonic FV-17CU7
quat-thong-gio-3
1.925,000₫/ Quạt hút âm trần Panasonic FV-24CU7

SẢN PHẨM

ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG PANASONIC
Công ty cổ phần Human TD
Địa chỉ: số 41 Tương Mai, Hà Nội
Tel: 04.66808695 - 0166.7910479 - 0902.205.979
Email: panasonichn1@gmail.com
Copyright 2009 by http://panasonichn.com