CẦU DAO ĐÓNG NGẮT
dong-ngat-1
2,570,000₫/ Attomat 3 pha Ngắt Mạch Điện Bbw3150Sky (150A)
dong-ngat-2
2,460,000₫/ Attomat Ngắt Mạch Điện Bbw3125Sky ( 125A)
dong-ngat-3
1,890,000₫/ Attomat 3 pha Ngắt Mạch Điện Bbw375SKY (75A)

dong-ngat-4
1,490,000₫/ Attomat Ngắt Mạch Điện Bbw2100Sky
dong-ngat-5
1,490,000₫/ Attomat Ngắt Mạch Điện Bbw275Sky
dong-ngat-6
810,000₫/ Attomat Ngắt Mạch Điện Bbw260Y

dong-ngat-7
760,000₫/ Attomat Ngắt Mạch Điện Panasonic BBW240SKY
dong-ngat-8
760,000₫/ Attomat Ngắt Mạch Điện Panasonic BBW250SKY
dong-ngat-9
3,420,000₫/ Attomat Ngắt Mạch Điện Panasonic BBW3200KY
dong-ngat-10
1,890,000₫/ Attomat Ngắt Mạch Điện Panasonic BBW3100SKY
dong-ngat-11
960,000₫/ Attomat Ngắt Mạch Điện Panasonic BBW350SKY
dong-ngat-12
970,000₫/ Attomat Ngắt Mạch Điện Panasonic BBW360SKY
dong-ngat-13
970,000₫/ Attomat Ngắt Mạch Điện Panasonic BBC310NF
dong-ngat-14
590,000₫/ Attomat Ngắt Mạch Điện Panasonic BBW310Y
dong-ngat-15
590,000₫/ Attomat Ngắt Mạch Điện Panasonic BBC315NF
dong-ngat-16
590,000₫/ Attomat Ngắt Mạch Điện Panasonic BBW320Y
dong-ngat-17
590,000₫/ Attomat Ngắt Mạch Điện Panasonic BBW330Y
dong-ngat-18
5,430,000₫/ Attomat Ngắt Mạch Điện Panasonic BBW3250KY
dong-ngat-19
3,420,000₫/ Attomat Ngắt Mạch Điện Panasonic BBW3225KY
dong-ngat-20
590,000₫/ Attomat Ngắt Mạch Điện Panasonic BBW310Y
dong-ngat-21
960,000₫/ Attomat Ngắt Mạch Điện Panasonic BBW340SKY
dong-ngat-22
3,420,000₫/ Attomat Ngắt Mạch Điện Panasonic BBW3175KY
dong-ngat-23
7,420,000₫/ Attomat Ngắt Mạch Điện Panasonic BBW3400KY
dong-ngat-24
54,000₫/ Attomat ngắt mạch điện Panasonic BS1110TV
dong-ngat-25
54,000₫/ Attomat ngắt mạch điện Panasonic BS1111TV
dong-ngat-26
54,000₫/ Attomat ngắt mạch điện Panasonic BS1112TV
dong-ngat-27
54,000₫/ Attomat ngắt mạch điện Panasonic BS1113TV
dong-ngat-28
54,000₫/ Attomat ngắt mạch điện Panasonic BS1114TVSẢN PHẨM

ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG PANASONIC
Công ty cổ phần Human TD
Địa chỉ: số 41 Tương Mai, Hà Nội
Tel: 04.66808695 - 0166.7910479 - 0902.205.979
Email: panasonichn1@gmail.com
Copyright 2009 by http://panasonichn.com