CÔNG TẮC Ổ CẮM WIDE MÀU
wide
144,000₫/ WBG8981-P Mặt có nắp che mưa IP55, chuẩn BS
wide
187,000₫/ WEV24886H Ổ cắm data RJ45-8P8C
wide
10,000₫/ WEG3023H Lỗ ra dây điện thoại Ø 9mm / 16mm
wide
10,000₫/ WEG3020H Nút trống
wide
480,000₫/ WEG575081H Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn 220VAC - 800W
wide
416,000₫/ WEG575151H Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn 220VAC - 500W
wide
18,000₫/ CWEG68030MB Mặt dùng cho 3 thiết bị
wide
13,000₫/ WEB7813W / WEB7813SW Mặt vuông dùng cho 3 thiết bị
13,000₫/ WEB7812W / WEB7812SW Mặt vuông dùng cho 2 thiết bị
wide
13,000₫/ WEB7811W / WEB7811SW Mặt vuông dùng cho 1 thiết bị
wide
33,000₫/ WEG6806MW Mặt dùng cho 6 thiết bị
wide
33,000₫/ WEG6804MW Mặt dùng cho 4 thiết bị
wide
18,000₫/ WEG680290MW Mặt dùng riêng cho WEV1181 / WEV1191 / 2P MCB
wide
18,000₫/ WEG68030MW Mặt dùng cho 3 thiết bị
wide
18,000₫/ WEG68020MW Mặt dùng cho 2 thiết bị
wide
18,000₫/ WEG68010MW Mặt dùng cho 1 thiết bị
wide
93,000₫/ WEV1582H / WEV1582-7H Ổ cắm đôi có màn che và dây nối đất 250VAC - 16A
wide
72,000₫/ WEV1592H Ổ cắm đôi có dây nối đất 250VAC - 16A
wide
64,000₫/ WEV1181H / WEV1181-7H Ổ cắm đơn có dây nối đất và màn che 250VAC - 16A
wide
57,000₫/ WEV1191H Ổ cắm đơn có dây nối đất 250VAC - 16A
wide
33,000₫/ WEV1081H / WEV1081-7H Ổ cắm đơn có màn che 250VAC - 16A
wide
24,000₫/ WEG1001H Ổ cắm đơn (dùng cho phích cắm dẹp) 250VAC - 16A
wide
33,000₫/ WEG6806MB Mặt dùng cho 6 thiết bị
wide
33,000₫/ WEG6804MB Mặt dùng cho 4 thiết bị
wide
16,000₫/ WEG680290MB Mặt dùng riêng cho WEV1181 / WEV1191 / 2P MCB
wide
16,000₫/ WEG68020MB Mặt dùng cho 2 thiết bị
wide
16,000₫/ WEG68010MB Mặt dùng cho 1 thiết bị
wide
100,000₫/ WEG3032RH/GH/WH Đèn báo màu đỏ / xanh lá / trắng - 220VAC
wide
156,000₫/ WEG2488H / WEV2488H Ổ cắm data - CAT5
wide
80,000₫/ WEG2364H / WEV2364H Ổ cắm điện thoại 4 cực
wide
88,000₫/ WEG2501H / WEV2501H Ổ cắm anten TV 75 Ohm
wide
120,000₫/ WEG5152-51KH / WEG51527H Công tắc C có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A
wide
72,000₫/ WEG5401-7H Nút nhấn chuông 250VAC - 10A
wide
96,000₫/ WEG5151-51KH / WEG51517H Công tắc đơn có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A
wide
240,000₫/ WEG5004KH Công tắc E 250VAC - 16A
wide
152,000₫/ WEG5003KH Công tắc D (2 tiếp điểm) 250VAC - 16A
wide
43,000₫/ WEV5002H / WEV5002-7H Công tắc C (cầu thang) 250VAC - 16A
wide
24,000₫/ WEV5001H / WEV5001-7H Công tắc đơn 250VAC - 16A

SẢN PHẨM

ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG PANASONIC
Công ty cổ phần Human TD
Địa chỉ: số 41 Tương Mai, Hà Nội
Tel: 04.66808695 - 0166.7910479 - 0902.205.979
Email: panasonichn1@gmail.com
Copyright 2009 by http://panasonichn.com