HỘP ÂM VÀ PHỤ KIỆN NANO
nano-1
5,000₫/ HỘP ÂM NHỰA TRẮNG, ĐƠN FPCA101 (CÓ VÍT)
nano-1
7,000₫/ HỘP NỔI ĐƠN FN101M
nano-1
11,000₫/ HỘP NỔI ĐÔI FN102M
nano-1
12,000₫/ ĐÈN BÁO FXF302RW-NANO / FXF302R-WIDE
nano-1
11,000₫/ HỘP NỔI ĐÔI FN102M
nano-1
7,000₫/ HỘP NỔI ĐƠN FN101RM
nano-6
7,000₫/ HỘP NỐI DÂY TRÒN FPCA103
nano-6
25,000₫/ HỘP NỐI DÂY FPCA106
nano-6
5,000₫/ NẮP ĐẬY DÙNG CHO HỘP ÂM NHỰA (CÓ KÈM VÍT) WB9601CW
nano-6
6,000₫/ NẮP ĐẬY DÙNG CHO HỘP ÂM NHỰA (CÓ KÈM VÍT) WB9602CW
nano-6
19,000₫/ MẶT KÍN ĐÔI FT901W
nano-6
5,000₫/ HỘP ÂM ĐƠN DÙNG CHO MẶT VUÔNG CHUẨN BS NA105
nano-12
10,000₫/ HỘP ÂM NHỰA TRẮNG, ĐÔI FPCA102 / FPCA104
nano-12
43,000₫/ HỘP NỐI DÂY NPA20065V
nano-12
15,000₫/ HỘP ÂM CHO CB TÉP FBD200
nano-12
560,000₫/ CÔNG TẮC THẺ NCS7001
nano-12
17,000₫/ HỘP NỐI DÂY NPA10050V / NPA12050V
nano-12
12,000₫/ ĐÈN BÁO FXF302GW-NANO / FXF302G-WIDE
nano-18
12,000₫/ ĐÈN BÁO FXF302WW-NANO / FXF302W-WIDE
nano-18
19,000₫/ MẶT GÓC VUÔNG CHO 4 THIẾT BỊ FB7844
nano-18
19,000₫/ MẶT GÓC VUÔNG CHO 5 THIẾT BỊ FB7845
nano-18
19,000₫/ MẶT GÓC VUÔNG CHO 6 THIẾT BỊ FB7846
nano-18
19,000₫/ MẶT GÓC VUÔNG CHO 1 CB (APTOMAT) FB7843H
nano-18
11,000₫/ MẶT DÙNG CHO 1 CB TÉP FBD101W
nano-24
19,000₫/ MẶT GÓC VUÔNG CHO 1 CB (APTOMAT) & 2 THIẾT BỊ FB7842H

SẢN PHẨM

ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG PANASONIC
Công ty cổ phần Human TD
Địa chỉ: số 41 Tương Mai, Hà Nội
Tel: 04.66808695 - 0166.7910479 - 0902.205.979
Email: panasonichn1@gmail.com
Copyright 2009 by http://panasonichn.com