CÔNG TẮC Ổ CẮM HALUMIE
halumie-1
14,000₫/ Công tắc B, 1 chiều,  loại nhỏ WEVH5531 / WEVH5531-7
halumie-2
14,000₫/ Công tắc B, 1 chiều, loại trung WEVH5521 / WEVH5521-7
halumie-3
14,000₫/ Công tắc B, 1 chiều, loại lớn WEVH5511 / WEVH5511-7
halumie-3
34,000₫/ Công tắc C, 2 chiều, loại nhỏ WEVH5532 / WEVH5532-7
halumie-3
34,000₫/ Công tắc C, 2 chiều, loại trung WEVH5522 / WEVH5522-7
halumie-3
34,000₫/ Công tắc C, 2 chiều, loại lớn WEVH5512 / WEVH5512-7
halumie-3
98,000₫/ Công tắc C, 2 chiều, loại đôi WEVH5542-7
halumie-3
112,000₫/ Công tắc D, 2 tiếp điểm WEVH5003
halumie-3
180,000₫/ Công tắc E, đảo chiều WEVH5004
halumie-3
177,000₫/ Công tắc D, có đèn báo WEVH5033-7
halumie-3
13,000₫/ Mặt dùng cho 1 thiết bị WEVH68010
halumie-3
13,000₫/ Mặt dùng cho 2 thiết bị WEVH68020
halumie-3
13,000₫/ Mặt dùng cho 3 thiết bị WEVH68030
halumie-3
13,000₫/ Mặt dùng riêng cho WEV1181SW/ WEV1191SW/ 2MCB. WEVH680290
halumie-3
13,000₫/ Mặt kín đơn WEVH68910
halumie-3
13,000₫/ Mặt dùng cho HB WEVH8061
halumie-3
23,000₫/ Mặt dùng cho 4 thiết bị WEVH68040
halumie-3
23,000₫/ Mặt dùng cho 6 thiết bị WEVH68060
halumie-3
82,000₫/ Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo WEVH5151-51/ WEVH5151-7
halumie-3
96,000₫/ Công tắc C, 2 chiều, có đèn báo WEVH5152-51/ WEVH5152-7
halumie-3
49,000₫/ Nút nhấn chuông WEVH5401-011

SẢN PHẨM

ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG PANASONIC
Công ty cổ phần Human TD
Địa chỉ: số 41 Tương Mai, Hà Nội
Tel: 04.66808695 - 0166.7910479 - 0902.205.979
Email: panasonichn1@gmail.com
Copyright 2009 by http://panasonichn.com